ภาพกิจกรรมต่างๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา​เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย​เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วยวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ​ครบรอบ​ 63​ ปี

May be an image of 4 people and people standing

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่​ 25 ตุลาคม​ 2565​
🌟🌟🌟ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้​อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ และ​นายวิมล​ มิระสิงห์​ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย​เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วยวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ​ครบรอบ​ 63​ ปี
.
🙏🙏🙏ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย​ได้ร่วมทำบุญกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ​ ในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน วช. ประจำปี 2565​ ณ​ วัด​มณีบรรพต​ ตำบลระแหง จังหวัดตาก
.
#วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #ครบรอบ63ปี #กฐินพระราชทานวช #ประจำปี2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวการจัดทำแผนงาน ชุดโครงการวิจัยริมคลองเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

May be an image of 6 people and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

วันที่ 10 สิงหาคม 2565
📢📢📢สถาบันวิจ​ัยและพัฒนา ​นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมแนวการจัดทำแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยริมคลองเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.
🌟🌟🌟โดยมีอาจารย์​และนักวิจัยที่ลงพื้นที่มาแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการ​และเตรียมความพร้อม​ข้อเสนอวิจัยสำหรับปีงบประมาณ​ 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#ประชุมแนวทางการจัดทำแผนงาน #ชุดโครงการวิจัย #วิจัยริมคลอง #ทุนสนับสนุนการวิจัย #ปีงบประมาณ2566 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565​ "Thailand Research Expo 2022" ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

May be an image of 11 people, people standing and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565​ "Thailand Research Expo 2022" ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
.
โดยนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ เรื่อง อาหารท้องถิ่นลาวเวียง: องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เจ้าของผลงาน ดร.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร ผศ.อัญธิศร สิริทรัพย์เจริญ อาจารย์สายชล ทองคำ อาจารย์ชาริสา แสงทองอร่าม ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ อาจารย์สุชาดา ทองอ้น ดร.ไพโรจน์ สมุทรรักษ์ และดร.ชลิต กังวาราวุฒิ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
.
#อาหารลาวเวียง #ThailandResearchExpo2022 #CRU #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิด พร้อมรับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 THAILAND RESEARCH EXPO 2022

May be an image of 12 people, people standing and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📣📣📣วันที่ 5 สิงหาคม 2565
นางอัจฉรา บางสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิด พร้อมรับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 THAILAND RESEARCH EXPO 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
.
#ThailandResearchExpo2022 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #CRU #RDI

ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยและชุมชนสวนผัก ภายใต้โครงการ การพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน (คลองคู่เคียงจันทร์)

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
บุคคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่สำรวจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยและชุมชนสวนผัก ภายใต้โครงการ การพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน (คลองคู่เคียงจันทร์)
.
ข้อมูลที่ได้จะนำไปพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ให้สอดรับกับความต้องการของพื้นที่
.
#โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน #ฐานข้อมูลชุมชน #ริมคลองเปรมประชากร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม