ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

📌 ลอย ลอยกระทง!?! ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2565
💥 วันอังคารที่ 8 พ.ย. 65
🕒 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
🏟️ ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
💢 ภายในงานมีการจัดประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยนักศึกษาและบุคลากรจันทรเกษม
💫 มาร่วมสืบสานประเพณีไทย เดินเที่ยวชมงาน และชิม ช้อปสินค้าภายในงาน แล้วเจอกันนะคะ
...............................................
#ลอยกระทง #loykaythong #จันทรเกษม #Chandrakasem #Rajabhat #University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ:

ประกาศคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุนการวิจัย การบริหารการวิจัย และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุนการวิจัย การบริหารการวิจัย และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย

เอกสารแนบ: