ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้

1. ทุนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 ด้านเกษตรและอาหาร
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
1.3 ด้านความเหลื่อมล้ำ
1.4 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6 ด้านผู้สูงอายุ
2. ทุนวิจัยตามศาสตร์
3. ทุนสำหรับผลงานสร้างสรรค์
4. ทุนวิจัยประเภทเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2 รองศาสตราจารย์
4.3 ศาสตราจารย์
5. ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
6. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา

⏰⏰ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2566
👇👇โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ CRIIS
https://rdi.chandra.ac.th/chandra/
☎️☎️สอบถามเพิ่มเติมที่คุณแอน เบอร์ภายใน 9003

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ปี 2568

เรียน อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านเพื่อรับทราบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่สนใจเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม จำนวน 2 ชุด ผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ครับ

เอกสารแบบฟอร์ม: 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณวิมล เบอร์ภายใน 9009

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

📌 ลอย ลอยกระทง!?! ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2565
💥 วันอังคารที่ 8 พ.ย. 65
🕒 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
🏟️ ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
💢 ภายในงานมีการจัดประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยนักศึกษาและบุคลากรจันทรเกษม
💫 มาร่วมสืบสานประเพณีไทย เดินเที่ยวชมงาน และชิม ช้อปสินค้าภายในงาน แล้วเจอกันนะคะ
...............................................
#ลอยกระทง #loykaythong #จันทรเกษม #Chandrakasem #Rajabhat #University

ลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ: