ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ปี 2567

 

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 

🌟🌟🌟ขอให้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลในแนวทางการกรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไข และงบประมาณที่สนับสนุนแต่ละกรอบการวิจัยตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิมล เบอร์ติดต่อภายใน 9009 

👇👇👇สามารถดาวน์โหลด การเสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

ได้ที่ https://teacher.chandra.ac.th/rdi/index.php/downloads/gov-bud
หรือเลือกเมนู Download > งบประมาณแผ่นดิน

#ข้อเสนอโครงการวิจัย #งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน #Fundamentalfund #FF #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #สวพ #มจษ #researchanddevelopment #RDI #CRU #research

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองยั่งยืน ริมคลองเปรมประชากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุม ชุมชนเคหสถานเจริญชัย วันที่ 15 มกราคม 2565

📢📢📢วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

ณ ห้องประชุม ชุมชนเคหสถานเจริญชัย เวลา 08.30-16.30 น.
🌟🌟กิจกรรมเปิดเวทีชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร 🌟🌟

✨🙏โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม🙏✨
✨🙏และผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้🙏✨

01

02

03

04

06

07

08

09

10

11

12

13

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุม ชุมชนวังหิน วันที่ 23 มกราคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุม ชุมชนวังหิน เวลา 08.30-16.30 น.

🌟🌟กิจกรรมเปิดเวทีชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร🌟🌟

✨โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม✨
✨และผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้✨

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดเวทีชุมชน วันที่ 17 ธันวาคม 2564

📢📢📢วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดเวทีชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนวังหินและชุมชนหลัง วค จันทรเกษม โดยได้ทำความรู้จักกับผู้นำชุมชนและสำรวจพื้นที่บริเวณรอบชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาริมคลองคู่เคียงจันทร์

03

04

05

06

07