สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

📢📢เรียน อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านเพื่อรับทราบ
📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

🌟🌟โดยได้กำหนดกรอบการวิจัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นไปตามในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามกรอบการวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้
.
⏰⏰เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
.
👇👇ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/drive/folders/12BpXaTilbKFk65NoTVa2wF9iCqOFjUXL
.
👇👇ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบรับ-ส่งโครงการวิจัยที่ลิงก์
https://rdi.chandra.ac.th/chandra/
.
☎️☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณสุดารัตน์ (แอน) เบอร์ภายใน 9003