ขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

📢📢เรียน อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านเพื่อรับทราบ
📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจง
แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ดังนี้
.
💎 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบรายได้
💎 ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช.
.
⭐️⭐️วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
⏰⏰เวลา 11.00-12.00 น.
.
การประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
👇👇ลิงก์การประชุม