ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตตามโครงการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตตามโครงการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2566
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร
.
#ประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม