หารือประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันในการพัฒนาโครงการการ ยกระดับอาหารปลอดภัย (Food safety) และมาตรฐานตลาดจำหน่ายอาหารในการดูแลของเขตจตุจักร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 7 มิถุนายน 2566
.
📣📣📣รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย พร้อมด้วย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวสายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายวิมล มิระสิงห์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมกับ นายวัชระ พัฒอำพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร
.
🌟🌟🌟เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันในการพัฒนาโครงการการ ยกระดับอาหารปลอดภัย (Food safety) และมาตรฐานตลาดจำหน่ายอาหารในการดูแลของเขตจตุจักร
.
✨✨✨ณ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
.
#FoodSafety #พัฒนาโจทย์วิจัย #การยกระดับอาหารปลอดภัย #สำนักงานเขตจตุจักร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม