สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดบูธเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566​ "Thailand Research Expo 2023"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 6 สิงหาคม 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดบูธเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566​ "Thailand Research Expo 2023"
.
🌟🌟🌟ขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมได้ที่บูธ FL12 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
.
#มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566 #ThailandResearchExpo2023 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม