ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น.
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมผู้แทนอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน นำโดย แพทย์จีนปวรุตม์ ศรีเหรา แพทย์จีนมัทนพัชร แพรเจริญ และดร.แพทย์จีนทิพย์วรินทร ดุสิตาศิริสกุล
.
🌟🌟🌟ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ นายทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมนักวิจัย ของ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ กระทรวงสาธารณสุข
.
#หารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน #กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #สาขาวิชาแพทย์แผนจีน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม