ร่วมประชุมและได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการและหารือแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเสริมตลาด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล ผศ.ดร.อำนาจ ภักดีโต คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร
.
🌟🌟🌟ร่วมประชุมกับ นายธงชัย เทพานนท์ผู้อำนวยการตลาดชุมชน และนางสาวกัญสิริลัญฐกร ไชยพัฒนาสิริ ผู้จัดการตลาดประชานิเวศน์ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการและหารือแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเสริมตลาดให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะและพัฒนาให้เป็นตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานครต่อไป
.
#สำรวจปัญหาและความต้องการ #พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย #ส่งเสริมตลาด #สำนักงานเขตจตุจักร #ตลาดประชานิเวศน์1 #สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม