ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

เอกสารแนบ:

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทั่วไป

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทั่วไป

เอกสารแนบ:

โครงการนวัตกรรม การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการนวัตกรรม "การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ภายใต้งาน "งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 6" (BRICC Festival 2023)

เอกสารแนบ: