สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม: