สถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

สถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม: