ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 (Thailand Research Expo 2023)

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 (Thailand Research Expo 2023)

เอกสารแนบ:

(โครงการเดี่ยว) ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) (โครงการเดี่ยว)

เอกสารแนบ:

(ชุดโครงการ) ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) (ชุดโครงการ)

เอกสารแนบ:

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56

เอกสารแนบ: