สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม: