ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบ APEC HRDWG และ EDNET เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2567

การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบ APEC HRDWG และ EDNET เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม:

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญร่วมงาน "13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย"

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญร่วมงาน "13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย"

รายละเอียดเพิ่มเติม:

More Articles ...

  1. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
  2. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
  3. บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2567
  4. บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2567