ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 RUNIRAC VII

📣📣📣มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference
.
วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”
.
⏰⏰⏰วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
Highlight RUNIRAC VII >>>
🔸งานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์
🔸นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
🔸นิทรรศการ 38 มรภ. กับการน้อมนํา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
🔸นิทรรศการเชิดชูนักวิจัยดีเด่น
🔸การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม
🔸 Highlight Stage บรรยายพิเศษและเสวนา
.
👇👇ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่
🔗 https://runirac.snru.ac.th
.
👇👇ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดโปสเตอร์และแบนเนอร์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน
http://bit.ly/3U1fg07
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #ประชุมวิชาการ #นำเสนอผลงานวิจัย #ระดับชาติ #ระดับนานาชาติ #นวัตกรรม #การพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสารและขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสารและขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

เอกสารแนบ:

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ:

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

เอกสารแนบ:

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาคุณภาพวารสารและ การใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์"

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาคุณภาพวารสารและ การใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์"

เอกสารแนบ: