ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง "สร้างศาสตร์งานวิจัยที่ยั่งยืน"

ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง "สร้างศาสตร์งานวิจัยที่ยั่งยืน"

เอกสารแนบ:

ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

**รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป

ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ:


**รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 5

เอกสารแนบ:

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2

เอกสารแนบ: