กรมวิชาการเกษตรประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

กรมวิชาการเกษตรประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

รายละเอียดเพิ่มเติม: