สปอว. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16"

สปอว. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16"

รายละเอียดเพิ่มเติม: