สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการหลักสูตร "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Course)"

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการหลักสูตร "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Course)"

รายละเอียดเพิ่มเติม: