การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบ APEC HRDWG และ EDNET เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2567

การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบ APEC HRDWG และ EDNET เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม: