พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญร่วมงาน "13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย"

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญร่วมงาน "13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย"

รายละเอียดเพิ่มเติม: