สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรับฟังรูปแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับฟังรูปแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก เป็นประธานการประชุม
.
🌟🌟🌟เพื่อรับฟังแนวคิดในการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน ร่วมกับ บริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เขตสายไหม และ ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน
.
✨✨✨ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
#พิพิธภัณฑ์ #ทุ่งบางเขน #รับฟังแนวคิด #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
#บริษัทรักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ #สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร
#เขตบางเขน #เขตดอนเมือง #เขตบางซื่อ
#เขตสายไหม #ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน