สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดเวทีชุมชน วันที่ 17 ธันวาคม 2564

📢📢📢วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดเวทีชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนวังหินและชุมชนหลัง วค จันทรเกษม โดยได้ทำความรู้จักกับผู้นำชุมชนและสำรวจพื้นที่บริเวณรอบชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาริมคลองคู่เคียงจันทร์

03

04

05

06

07