เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund

Fundamental Fund 01

***คลิกพื่อดูรูปทั้งอัลบั้ม***

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2564 ตามประเด็นการวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้

🌟🌟🌟ขอให้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลในแนวทางการกรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไข และงบประมาณที่สนับสนุนแต่ละกรอบการวิจัยตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ตาม เบอร์โทร หรือ qr code ที่แจ้งไว้

👇👇👇สามารถดาวน์โหลด การเสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

ได้ที่ https://teacher.chandra.ac.th/rdi/index.php/downloads/gov-bud
หรือเลือกเมนู Download > งบประมาณแผ่นดิน

#ข้อเสนอโครงการวิจัย #งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน #Fundamentalfund #FF #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #สวพ #มจษ #researchanddevelopment #RDI #CRU #research