เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ปี 2567

 

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 

🌟🌟🌟ขอให้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลในแนวทางการกรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไข และงบประมาณที่สนับสนุนแต่ละกรอบการวิจัยตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิมล เบอร์ติดต่อภายใน 9009 

👇👇👇สามารถดาวน์โหลด การเสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

ได้ที่ https://teacher.chandra.ac.th/rdi/index.php/downloads/gov-bud
หรือเลือกเมนู Download > งบประมาณแผ่นดิน

#ข้อเสนอโครงการวิจัย #งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน #Fundamentalfund #FF #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #สวพ #มจษ #researchanddevelopment #RDI #CRU #research