เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

***คลิกพื่อดูรูปทั้งอัลบั้ม***

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ตามกรอบการวิจัย และประเด็นการวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้


🌟🌟🌟เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการและเงื่อนไขการให้ทุนจึงขอให้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลในแนวทางการกรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไข และงบประมาณที่สนับสนุนแต่ละกรอบการวิจัยตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ตาม เบอร์โทร หรือ qr code ที่แจ้งไว้


👇👇👇สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอรับทุน แนวทางการกรอกแบบฟอร์มการขอรับทุน ได้ที่ https://teacher.chandra.ac.th/rdi/index.php/downloads/inc-bud
เลือกเมนู Download > งบรายได้


#ข้อเสนอโครงการวิจัย #งบรายได้65 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #สวพ #มจษ #researchanddevelopment #RDI #CRU #research