สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

รายละเอียดเพิ่มเติม: