มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสสอท. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2567 ในหัวข้อ "ความร่วมมือข้ามศาสตร์สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสสอท. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2567 ในหัวข้อ "ความร่วมมือข้ามศาสตร์สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน"

รายละเอียดเพิ่มเติม: