สอวช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง"

สอวช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง"

รายละเอียดเพิ่มเติม: