สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2024

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2024

รายละเอียดเพิ่มเติม: