สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

เอกสารแนบ: