ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง "สร้างศาสตร์งานวิจัยที่ยั่งยืน"

ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง "สร้างศาสตร์งานวิจัยที่ยั่งยืน"

เอกสารแนบ: