โครงการนวัตกรรม การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการนวัตกรรม "การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ภายใต้งาน "งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 6" (BRICC Festival 2023)

เอกสารแนบ: