โครงการอบรม “วิธีการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”

โครงการอบรม “วิธีการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”

กำหนดจัดในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet

Link  ลงทะเบียนเข้าอบรม : https://forms.gle/u4baPBELrm5xv4h67

เอกสารแนบ: