ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards 2019

เครดิตภาพ: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=52035

     บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019 โดยให้ทุนปีละ 500,000 บาท โดยแบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.brandsworld.co.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2079-7999

เอกสารแนบ: