งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562

                  

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี  2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ  อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก 6)   
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น วิทยาลัยมาลายัน ลากูนา (ฟิลิปปินส์) มหาวิทยาลัยนองลาม (เวียตนาม) มหาวิทยาลัยฮานอยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เวียตนาม) มหาวิทยาลัยวูลอลกอง (ออสเตรเลีย) มหาวิทยาลัยเกาสยง (ไต้หวัน) Vietnam National University (เวียตนาม) and  University of Merdeka Malang (อินโดนีเซีย) มหาวิทยาลัยเดวี (กัมพูชา) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Big Data and New Face of Asia: Reflction in Science, Arts, Social Science, and Humanities. 

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาทุกระดับ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งบทความงานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้  โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/

 

เอกสารแนบ :