ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
.
🌟🌟🌟เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกัน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ธนบุรี และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
.
#ศึกษาดูงาน #ระบบบริหารจัดการงานวิจัย #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม