ศึกษาดูงานกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
#ทรัพย์สินทางปัญญา #TLO #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม