กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพการเกษตรเพื่อการพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการข้าวอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 7 ธันวาคม 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ชัยนาท และคณะเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพการเกษตรเพื่อการพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการข้าวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เกษตรกรในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย
.
🌟🌟ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร โดย นายสันติ จียะพันธ์ และนางสาววนิดา ด่านชัยสิทธิ์ จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้นำทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพ 4 ประเภท ดังนี้
💎 แผนที่รอบนอก
💎 Timeline
💎 โอ่งชีวิต
💎 ปฏิทินฤดูกาล
.
✨✨ณ ห้องประชุมขวัญข้าว 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
.
👇👇ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/18zdC3eVUaPe-wJX1g-am_tBawhOwzViT
.
#วิเคราะห์ศักยภาพการเกษตร #ธนาคารข้าว #สถาบันวิจัยและพัฒนา #ศูนย์ชัยนาท #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม