ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ เข้าร่วมพิธีปิด งานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิด งานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference
.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งเข้ารับโล่แสดงความขอบคุณจากเจ้าภาพซึ่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม