รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง "คอนกรีตรักษ์โลกที่ผสมขวดน้ำดื่มใช้แล้วทดแทนมวลรวมหยาบสำหรับงานก่อสร้าง"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง "คอนกรีตรักษ์โลกที่ผสมขวดน้ำดื่มใช้แล้วทดแทนมวลรวมหยาบสำหรับงานก่อสร้าง" จากงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
🎉🎉🎉มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม