มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
💎💎💎พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้แก่นักวิจัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แก่ รศ.ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท
.
🎉🎉🎉มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
#นักวิจัยดีเด่น #ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม