ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล มิระสิงห์ นักวิจัย ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
#ประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง #ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม