โครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินวิจัยในมนุษย์"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินวิจัยในมนุษย์" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในโครงการได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรการบรรยาย
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
👇👇สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางลิงค์นี้
https://www.facebook.com/100001487584022/videos/1002398524087799/
.
#จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม