สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวการจัดทำแผนงาน ชุดโครงการวิจัยริมคลองเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

May be an image of 6 people and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

วันที่ 10 สิงหาคม 2565
📢📢📢สถาบันวิจ​ัยและพัฒนา ​นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมแนวการจัดทำแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยริมคลองเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.
🌟🌟🌟โดยมีอาจารย์​และนักวิจัยที่ลงพื้นที่มาแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการ​และเตรียมความพร้อม​ข้อเสนอวิจัยสำหรับปีงบประมาณ​ 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#ประชุมแนวทางการจัดทำแผนงาน #ชุดโครงการวิจัย #วิจัยริมคลอง #ทุนสนับสนุนการวิจัย #ปีงบประมาณ2566 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม