ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

May be an image of one or more people, people sitting, people standing and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
🎉🎉🎉สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
🌟🌟🌟ภายในการประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวชี้แจงเรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
.
#ประชุมชี้แจงแนวทาง #การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย #วิจัยDays #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม