โครงการเผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566
.
🌟🌟🌟มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล วิทยากร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
✨✨✨เพื่อเผยแพร่รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบให้แก่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมณิชากร 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
.
#โครงการเผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ #ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง #การพัฒนาที่ยั่งยืน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม