สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565​ "Thailand Research Expo 2022" ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

May be an image of 11 people, people standing and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565​ "Thailand Research Expo 2022" ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
.
โดยนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ เรื่อง อาหารท้องถิ่นลาวเวียง: องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เจ้าของผลงาน ดร.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร ผศ.อัญธิศร สิริทรัพย์เจริญ อาจารย์สายชล ทองคำ อาจารย์ชาริสา แสงทองอร่าม ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ อาจารย์สุชาดา ทองอ้น ดร.ไพโรจน์ สมุทรรักษ์ และดร.ชลิต กังวาราวุฒิ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
.
#อาหารลาวเวียง #ThailandResearchExpo2022 #CRU #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม